=


Community Processing:
een gezamenlijke zoektoch naar win-win oplossingen


Veranderingen roepen vaak weerstand op. Zeker als vergeten wordt de ander mee te nemen in het waarom en er verschillende belangen in het spel zijn. Hoe zorg je dan voor voldoende draagvlak die recht doet aan de belangen van de organisatie én haar stakeholders? Omgevingsmanagement biedt hier een oplossing.
Woningcorporaties, maar bijvoorbeeld ook zorgorganisaties, opereren in een complexe en snel veranderende samenleving. De organisatie heeft een opgave en een eigen visie hoe die opgave op de lange termijn het beste bereikt kan worden. Maar de overheid, lokale gemeenten en belangenverenigingen hebben hier ook zo hun mening over (en de nodige belangen bij).

De waarde van een onafhankelijke partner


Hier kan KaemingkAdvies een waardevolle rol spelen. Een onafhankelijke partij heeft geen geschiedenis met de betrokkenen. Er is geen ander belang dan het bewerkstelligen van de best mogelijke oplossing en duurzaam draagvlak. Gedragen oplossingen waar alle partijen zich in kunnen vinden.
Voor Vivare begeleidde ik met succes vijf trajecten naar aanleiding van de nieuwe Woningwet. Deze wet verplicht de corporatie, gemeente(n) en huurdersbelangenvereniging(en) om gezamenlijke lange termijn doelen vast te stellen. Daarnaast maken zij jaarlijks concrete uitvoeringsafspraken met elkaar om deze doelen te halen.
Een dergelijk proces vraagt sensitiviteit, omgevingsbewustzijn, een goede planning (harde deadlines), veel overleg (gezamenlijk, maar ook met de partijen afzonderlijk) en uitleg (begrijpelijke toelichting op strategische keuzes). Zeker als - zoals bij het maken van de prestatieafspraken - alle partijen nog moeten wennen aan hun nieuwe rol. Of KaemingkAdvies iets voor u kan betekenen begint met een verkennend kennismakingsgesprek. Dus laat het vooral weten als u een vrijblijvende toelichting wenst.

Programmamanagement


Verandermanagement vormt de basis van KaemingkAdvies. In verschillende rollen voelt Margreet Kaemingk zich thuis en heeft zij de afgelopen twintig jaar ervaring opgedaan: interim-management, programmamanagement of procesmanagement. Niet alleen kan Margreet Kaemingk een strategische beweging voor u in gang zetten, zij kan deze ook vertalen in concrete projecten.
Of KaemingkAdvies iets voor u kan betekenen begint met een verkennend kennismakingsgesprek. Dus laat het vooral weten als u een vrijblijvende toelichting wenst.

Over Margreet

Mensen en organisaties met volledige aandacht en in contact gidsen bij allerlei vraagstukken – groot en klein. Dat is mijn expertise. Ik help mensen e...

LEES MEER

Aanpak

Haar werk ziet Kaemingk Advies als het begeleiden van een reis: mensen en organisaties verder brengen. Een reis waaraan alle deelnemers vanaf de start ...

LEES MEER

Opdrachten

In 2018 werk ik aan de volgende opdrachten. In company workshops Klantreizen en verbetersessies bij verschillende Nederlandse corporaties: ...

LEES MEER